designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  Nieuwe regels voor werken met freelancers en zzp’ers

  Nieuwe regels voor werken met freelancers en zzp’ers

  26/08 - Om schijnzelfstandigheid aan te pakken wil staatssecretaris Wiebes van Financiën per 1 januari 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door modelovereenkomsten per sector. De Belastingdienst gaat die modelovereenkomsten vooraf toetsen op loonheffingplicht, waarbij de focus ligt op de vraag of sprake is van een echte arbeidsovereenkomst. Stelt de Belastingdienst vast dat de arbeidsrelatie geen arbeidsovereenkomst is, dan is de opdrachtgever gevrijwaard tegen naheffingen. Tenminste, zolang de freelancer exact blijft werken volgens de feiten en omstandigheden die in het contract vermeld staan. Bij gebleken afwijking kan alsnog een naheffing worden opgelegd, met terugwerkende kracht (maximaal vijf jaar) en in beginsel voor alle freelancers die volgens hetzelfde modelcontract werken.
  Het wetsvoorstel is spoedeisend en is na de indiening in april nu al aangenomen door de Tweede Kamer. In september behandelt de Eerste Kamer het, direct na het reces. Gezien het maatschappelijke en politieke brede draagvlak zal de wet waarschijnlijk per 1 januari 2016 van kracht worden (link naar wetsvoorstel zie pdf)
  De komende periode gaat het NUV in overleg met de Belastingdienst om te komen tot een loonheffingvrije modelovereenkomst voor freelance auteurs en redactiemedewerkers. Bovendien moet er duidelijkheid komen over de toekomst van het convenant Eigen Verklaring, dat door het verdwijnen van de VAR zijn uiterste houdbaarheidsdatum op 1 januari 2016 bereikt.
  Bekijk hier de nota.
  Lira herziet aansluitingscontract

  Lira herziet aansluitingscontract

  14/08 - Boeken en artikelen worden tegenwoordig op steeds meer nieuwe digitale manieren (her)gebruikt. In 2009 heeft Lira haar aansluitingscontract voor het laatst vernieuwd, met het oog op de voortschrijdende technische ontwikkelingen en alle nieuwe digitale vormen van publicatie. 
  Met het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft Lira in 2010 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten over digitale rechten. Uitgangspunt van de Samenwerkingsovereenkomst was dat Lira de rechten collectief zou uitoefenen voor exploitaties die zich daarvoor lenen. Het NUV zou bevorderen dat de uitgevers hun auteurs adviseren zich bij Lira aan te sluiten.
  Hoewel Lira hoge verwachtingen had van de samenwerking met het NUV, moeten wij helaas na 5 jaar constateren dat aan die verwachtingen niet is voldaan. Bij nagenoeg alle nieuwe digitale exploitatievormen van betekenis, verzet het NUV zich tegen collectieve exploitatie, ook als collectieve exploitatie voor de hand ligt. Uitgevers maken afspraken met gebruikers zonder Lira en de beroepsorganisaties daarbij te betrekken. Auteurs trekken daarbij structureel aan het kortste eind en ontvangen in sommige gevallen – zoals bij Blendle – helemaal geen vergoedingen voor het gebruik van hun werk door derden.
  Auteurs hebben het afgelopen jaar, net als de achterliggende beroepsorganisaties en vakbonden, sterk aangedrongen op een rol voor Lira bij digitale exploitaties zoals Blendle. Lira heeft daarover meermaals overleg gevoerd met het NUV, maar de uitgevers verzetten zich tegen deze wens van de auteurs.
  Lira heeft de Samenwerkingsovereenkomst daarom opgezegd. Lira bereidt in verband hiermee een wijziging op haar Aansluitingscontract voor. De wijziging van het aansluitingscontract wordt binnenkort toegezonden aan alle schrijvers, die bij Lira zijn aangesloten.
  Ook voor nieuwe exploitaties zal Lira zich blijven inspannen om te zorgen dat auteurs redelijke vergoedingen krijgen voor het gebruik van hun teksten. Het Auteurscontractenrecht, medio 2015 in werking getreden, is daarbij nog een extra steun in de rug van de makers.
  Met de aanpassingen van Lira’s aansluitingscontract kunnen niet alleen uitgevers, maar ook auteurs de digitale toekomst positief tegemoet zien.
  Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via 023 870 0202 of lira@cedar.nl.
  Korting op de nieuwe Dikke Van Dale!

  Korting op de nieuwe Dikke Van Dale!

  23/07 - De nieuwe Dikke Van Dale verschijnt op 6 oktober 2015. Deze 15e editie van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal biedt u toegang tot de rijkdom van het Nederlands, zowel op papier als online.
  Tot en met 18 oktober 2015 krijgt u via de VSenV € 30,- intekenkorting op de Dikke Van Dale. Met deze riante korting betaalt u geen € 179,- maar € 149,-. Dit is inclusief gratis verzending binnen Nederland en België. Teken dus nu in op de Dikke Van Dale.
  Boeken
  De nieuwe Dikke Van Dale mag gezien worden. Het zijn drie prachtig uitgevoerde boeken in een unieke, gekleurde cassette. De inhoud is overzichtelijk vormgegeven, met kleuraccenten en gebruik van symbolen. Bij 500 lastig uit te leggen woorden zijn verhelderende lijntekeningen toegevoegd.
  Dit vlaggenschip van Van Dale is dikker dan ooit met 18.000 nieuwe woorden, duizenden nieuwe betekenissen, voorbeeldzinnen, uitdrukkingen en citaten – alles in de officiële spelling. Kaderteksten met nuttige taalweetjes zorgen voor nog meer diepgang.
  Inclusief Online
  Bij de boeken krijgt u een jaar toegang tot de Dikke Van Dale Online met nog meer mogelijkheden. Door krachtige zoekfuncties vindt u zelfs de kleinste details. Bovendien zijn er 80.0000 extra woordsamenstellingen opgenomen en staan er werkwoordrijtjes bij alle werkwoorden.
  Mocht dat nog niet genoeg zijn, verrijk dan zelf de Dikke Van Dale met woorden en beelden via Van Dale Wiki. De Dikke Van Dale Online is ook te gebruiken op smartphones en tablets.
  VOI©E

  VOI©E

  23/07 - De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren, kortweg VOI©E, is de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties (cbo’s) voor auteurs- of naburige rechten. De Nieuwsbrieven van VOI©E zijn zeer lezenswaardig. Zo lazen we onlangs:

  Ontbinding auteurscontract

  De rechter heeft een eis van een auteur tot ontbinding van zijn contract wegens het aanpassen en herdrukken zonder overleg toegewezen. Lees verder.

  Overnemen foto’s

  Je kent het wel: je hebt een leuk stukje geschreven en er moet nog een foto bij. Wanneer is het overnemen van een foto nu een citaat? Lees verder.
  Wil je de VOI©Email rechtstreeks ontvangen, meld je dan aan bij info@voice-info.nl onder vermelding van je volledige naam en functie of via de website www.voice-info.nl.