designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  Lied ‘Alleen met je talent’ eert schrijvers en vertalers

  Lied ‘Alleen met je talent’ eert schrijvers en vertalers

  25/06 - Zaterdag 6 juni trad het trio Arzbach, Brunt & Smit op in De Balie in Amsterdam ter gelegenheid van het 110-jarige bestaan van de beroepsvereniging van schrijvers en vertalers. Naast het speciaal voor deze gelegenheid geschreven “Alleen met je talent” speelden ze ook “De geest van Jan Wolkers” en “Wind uit zee”. De formatie bestaat uit gitarist Nico Arzbach, saxofonist Roland Brunt en tekstschrijver Peter Smit. “De geest van Jan Wolkers” en “Wind uit zee” komen van de cd “Nieuw gezicht” van Arzbach, Brunt & Smit (2015).  
  De Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) is de rechtsopvolger van de Vereniging van Letterkundigen (VvL), tegenwoordig een afdeling van de VSenV. De VvL werd opgericht in 1905, en bestaat dit jaar 110 jaar.
  De Vereniging van Letterkundigen behoorde tot de initiatiefnemers van de oprichting van Buma in 1913 en Stemra in 1936. “Alleen met je talent” is een lied dat als eerbetoon dient aan alle schrijvers en vertalers die bij de vereniging zijn aangesloten.
  Nico Arzbach en Roland Brunt kennen we ook als bandleden van De Dijk. Tussen de nummers door vertelt Peter Smit met korte anekdoten waar hij de inspiratie voor het schrijven van de teksten vandaan haalde. Nico Arzbach trad als solist live op in verschillende radioprogramma’s, zoals Cappuccino.
  De VSenV komt op voor de belangen van schrijvers en vertalers, en heeft vier afdelingen. De Vereniging van Letterkundigen, het Netwerk Scenarioschrijvers (NS), de FreeLancers Associatie (FLA) en de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA) richten zich op de specifieke belangen van de afzonderlijke schrijfdisciplines.
  Arzbach, Brunt & Smit – www.nieuwgezicht.nl
  Vereniging van Schrijvers en Vertalers – www.vsenv.nl
  Vereniging van Letterkundigen – www.vvl.nu
  Netwerk Scenarioschrijvers – www.netwerkscenario.nl
  FreeLancers Associatie – www.freelancersassociatie.nl
  Vereniging van Educatieve Auteurs – www.educatieveauteurs.nl
  Stand van zaken ICT / Doe een aanbeveling!

  Stand van zaken ICT / Doe een aanbeveling!

  25/06 - Wist je dat bijna 80% van de docenten zichzelf vaardig vindt in het gebruik van ict als didactisch hulpmiddel? Woensdag 24 juni presenteerde Kennisnet de tweejaarlijkse Vier in Balans-Monitor.De Vier in Balans-Monitor van Kennisnet geeft een beeld van de stand van zaken in het onderwijs als het gaat om ICT gebruik, digitale vaardigheden, opbrengsten en nieuwe ontwikkelingen bij de inzet van ICT.
  Het is voor educatieve auteurs goed om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen op het gebied van digitale leermiddelen en de eigen positie daarin te bepalen en een stem te laten horen. Dat kan, want die uitnodiging ligt er!
  ‘De komende maanden wil Kennisnet – op basis van de inzichten van de Vier in balans-monitor – samen met het onderwijs concrete aanbevelingen formuleren. Aanbevelingen die antwoord geven op de vraag hóe we met ict tot beter en slimmer leren komen. We nodigen het onderwijs nadrukkelijk uit eigen ervaringen en aanbevelingen te delen. Dit kan nu al via kn.nu/aanbevelingen of op Twitter met de hashtag #ictwerkt.’ (website Kennisnet)
   
   
  Oproep tot invoering Auteurscontractenrecht aan Eerste Kamer

  Oproep tot invoering Auteurscontractenrecht aan Eerste Kamer

  18/06 - Platform Makers en PAM (Portal Audiovisuele Makers), waarbij de afdelingen van de VSenV aangesloten zijn, roepen de fracties van de Eerste Kamer op invoering van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht per 1 juli mogelijk te maken. 
  Na de beantwoording van de (eerste) schriftelijke ronde van de Eerste Kamer door het kabinet is invoering van de nieuwe wettelijke bescherming slechts mogelijk indien de Eerste Kamer voor het Kamerreces tot stemming overgaat. Mede gezien de door voormalig Staatssecretaris Teeven toegezegde evaluatie na vijf jaar (en tussenevaluatie na twee-en-een-half jaar) doen Platform Makers en PAM een beroep op de Eerste Kamer de wettelijke basis voor betere bescherming van makers tegen eenzijdige wurgcontracten per 1 juli mogelijk te maken.
  Dinsdag besloot de Eerste Kamer tot een tweede schriftelijke ronde. Wij verzoeken de fracties met klem hiervan in het belang van rechtszekerheid en meer evenwicht in de sector af te zien en mee te werken aan spoedige invoering.
  Open de brief
  Je mening gevraagd

  Je mening gevraagd

  4/06 - Een aantal organisaties voor zelfstandigen inventariseert momenteel de meningen van zelfstandig professionals. Dit onderzoek gaat over het al dan niet verplicht stellen van een arbeidsongeschiktsheidsverzekering voor zelfstandigen. Heb je daarover een mening en wil je die kwijt? Dat kan tot 10 juni via deze link.