designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  Facebook en andere social network-sites als leerplatform?

  Facebook en andere social network-sites als leerplatform?

  30/09 - Paul A. Kirschner heeft recent een artikel gepubliceerd waarin hij onderzoekt hoe Facebook en andere social network-sites functioneren als leerplatform. De abstract:
  Facebook® and other Social Network Sites are often seen by educators as multifunctional platforms that can be used for teaching, learning and/or the facilitation of both. One such strand is making use of them as tools/platforms for using and learning through argumentation and discussion. Research on whether this ‘promise’ is actually achieved – also the research reported on in this Special Issue – does not unequivocally answer the question of whether this is a good idea. This article as one of the two closing articles of this Special Issue discusses Social Networking Sites in general and Facebook specifically with respect to how they are ‘normally’ used by their members as well as with respect to their social and technical features. Then, in light of this, it discusses the learning results of the four studies. It concludes with a short discussion of whether they are capable of meeting the promise that many think they can.
  Hier is het hele artikel aan te schaffen.
  Online masterclass ‘Eigentijds toetsen’ van het Weltens Instituut (OU)

  Online masterclass ‘Eigentijds toetsen’ van het Weltens Instituut (OU)

  30/09 - Van woensdag 7 oktober 2015 tot 14 oktober biedt het Welten Instituut van de Open Universiteit de online masterclass ‘Eigentijds toetsen’ aan. Centraal staat de vraag ‘Wat zijn huidige ontwikkelingen die de kwaliteit van toetsing kunnen verhogen?’
  Er vinden in deze periode twee livesessies plaats. De eerste is op vrijdag 9 oktober (15.00-16.00 uur) met dr. Desirée Joosten-ten Brinke. De tweede is op dinsdag 13 oktober (19.30 tot 20.30 uur) met twee onderzoekers die een wetenschappelijk paper over hun lopende onderzoek presenteren. Iedereen kan deze livesessies gratis via internet volgen.
  Het volledige programma is hier te vinden.
  VSenV informatiebijeenkomst over pensioen

  VSenV informatiebijeenkomst over pensioen

  10/09 - De VSenV organiseert op dinsdag 6 oktober een informatiebijeenkomst over PENSIOEN voor schrijvers en vertalers die hun beroep zelfstandig uitoefenen.
  Gastspreker is René van de Meerakker.
  René van de Meerakker is schrijver van drie thrillers, die zijn uitgegeven door De Boekerij (Doodlot, Ontmaskerd en Black-outs). Daarnaast is hij penningmeester in het bestuur van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs. Zijn beroep is actuaris en als je wilt weten wat dat is, dan raad ik je aan om naar de pensioenbijeenkomst te komen.
  Als je gerichte vragen hebt kun je die vóór maandag 28 september via het aanmeldformulier aan ons doorgeven.
  Pensioenavond
  Datum: dinsdag 6 oktober
  Tijd: 19.30 – 21.30 uur
  Plaats: Van Deysselhuis, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam
  Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er is capaciteit voor maximaal 30 deelnemers. Meld je op tijd aan, vol is vol.
  Je kunt je hier aanmelden.
  Nieuwe regels voor werken met freelancers en zzp’ers

  Nieuwe regels voor werken met freelancers en zzp’ers

  26/08 - Om schijnzelfstandigheid aan te pakken wil staatssecretaris Wiebes van Financiën per 1 januari 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door modelovereenkomsten per sector. De Belastingdienst gaat die modelovereenkomsten vooraf toetsen op loonheffingplicht, waarbij de focus ligt op de vraag of sprake is van een echte arbeidsovereenkomst. Stelt de Belastingdienst vast dat de arbeidsrelatie geen arbeidsovereenkomst is, dan is de opdrachtgever gevrijwaard tegen naheffingen. Tenminste, zolang de freelancer exact blijft werken volgens de feiten en omstandigheden die in het contract vermeld staan. Bij gebleken afwijking kan alsnog een naheffing worden opgelegd, met terugwerkende kracht (maximaal vijf jaar) en in beginsel voor alle freelancers die volgens hetzelfde modelcontract werken.
  Het wetsvoorstel is spoedeisend en is na de indiening in april nu al aangenomen door de Tweede Kamer. In september behandelt de Eerste Kamer het, direct na het reces. Gezien het maatschappelijke en politieke brede draagvlak zal de wet waarschijnlijk per 1 januari 2016 van kracht worden (link naar wetsvoorstel zie pdf)
  De komende periode gaat het NUV in overleg met de Belastingdienst om te komen tot een loonheffingvrije modelovereenkomst voor freelance auteurs en redactiemedewerkers. Bovendien moet er duidelijkheid komen over de toekomst van het convenant Eigen Verklaring, dat door het verdwijnen van de VAR zijn uiterste houdbaarheidsdatum op 1 januari 2016 bereikt.
  Bekijk hier de nota.