Wat heeft de VvEA u te bieden?

  • De VvEA voert overleg met andere belangenorganisaties, zoals de Groep Educatieve Uitgeverijen over bijvoorbeeld contracten en de naleving van auteursrechten.
  • De VvEA biedt eerstelijns juridisch advies en ondersteunt educatieve auteurs bij vragen over auteursrecht, contracten, onderhandelingen en ondernemerschap. Bij verdergaande juridische geschillen die de beroepsuitoefening betreffen kunnen VvEA-leden (financiële) ondersteuning krijgen van de Stichting Rechtshulp Auteurs.
  • De VvEA neemt actief deel aan besluitvormingsprocessen die te maken hebben met educatief schrijven, zoals bij de wijziging van de wet Auteurscontractenrecht.
  • De VvEA verzorgt interne professionalisering met informatieve nieuwsbrieven en scholingsbijeenkomsten voor en door leden.
  • De VvEA werkt samen met CLU Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling bij evenementen, zoals de jaarlijkse Leermiddelendagen in Utrecht, waaraan VvEA-leden met korting kunnen deelnemen.
  • De VvEA biedt educatieve auteurs gelegenheid om op diverse manieren contact te onderhouden met collega's, bijvoorbeeld in regionale intervisiegroepjes en via de LinkedIn-subgroep.
  • De VvEA biedt leden gelegenheid hun expertise kenbaar te maken, bijvoorbeeld door het verzorgen van workshops en door deelname aan VvEA-werkgroepen.

Bent u een echte professional, meldt u zich dan aan als lid van de VvEA!
De kosten (€ 150,- per jaar in 2015) kunt u aftrekken bij uw belastingaangifte.

Het lidmaatschap wordt steeds per 1 januari voor een jaar verlengd, tenzij het uiterlijk een maand voor het einde van het voorafgaande jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd.

Online aanmeldformulier

 


Word lid van de VvEA

Vereniging van Educatieve Auteurs:: De Lairessestraat 125 :: 1075 HH Amsterdam :: Tel 020 320 43 78 :: Fax 020 624 77 55 :: info@educatieveauteurs.nl