Wie zijn we?

De Vereniging van Educatieve Auteurs is een beroepsvereniging voor mensen die teksten schrijven met een educatief doel, makers van educatieve content en makers van leermiddelen. De VvEA heeft een tweeledig doel:

  • verbetering van de positie van educatieve auteurs in de relatie met hun opdrachtgevers;
  • professionalisering van het beroep educatief auteur.

Context
De kwaliteit van het onderwijs in Nederland, van basisschool tot universiteit, staat of valt met de deskundigheid en inzet van educatieve auteurs die de leerboeken en leermiddelen veelal zelf ontwikkelen en schrijven. Ouders, schoolleiding, uitgevers en zelfs de auteurs zelf zijn zich vaak te weinig bewust van de grote invloed die de educatieve auteurs met hun werk op het onderwijs uitoefenen. Een handjevol educatieve auteurs kan van zijn royalty’s leven. De meeste auteurs hanteren hun schrijverspen echter uit idealisme, uit liefde voor het vak en uit betrokkenheid met de leerling. Het schrijven gebeurt meestal naast het lesgeven, in de vrije uren. De meeste educatieve auteurs zijn niet zo zakelijk. Als ze zich bewust zouden zijn van de organisatorische en zakelijke voorwaarden waaronder zij hun werk doen, kunnen zij hun belangen beter behartigen.


Word lid van de VvEA

Vereniging van Educatieve Auteurs:: De Lairessestraat 125 :: 1075 HH Amsterdam :: Tel 020 320 43 78 :: Fax 020 624 77 55 :: info@educatieveauteurs.nl